Bezbariérová plocha
Bezbariérová plocha
Katalóg
Vyhľadávanie
Prezeranie
Informácie
Pomoc
Rýchle vyhľadávanie
Názov
Autor
Vlastný OPAC
Osobné údaje
Výpožičky
Rezervácie
?


Katalóg

Čitateľské funkcie s heslomVyhľadávanie v knižničnom materiáli je v zásade možné dvomi spôsobmi: prehliadanie pomocou alebo presné vyhľadávanie pomocou.Prehliadanie

A Prehliadanie je dostupné pomocou tlačidla. Tento spôsob vyhľadávania používame vtedy, ak nepoznáme presné vlastnosti hľadaného materiálu, disponujeme len približnými informáciami. Vtedy totiž program nevyhľadáva presnú zhodu, ale urobí záznam materiálov určeného počtu počnúc rekordom, ktorý sa najviac približuje k vyhľadávanému výrazu.

Vyhľadávanie môžeme uskutočniť podľa rôznych kritérií a spustiť preskočením na zapísaný rad znakov.
V zobrazenom zozname sa dá listovať a kliknutím na príslušný výraz si pozrieť k nemu patriace rekordy.

Prvky zoznamu vyhľadávania sa dajú preniesť do zoznamu vyhľadávania kliknutím na znakPresné vyhľadávanie

Formulár presného vyhľadávania je dostupné kliknutím na tlačidlo Vyhľadávanie. Tu treba vybrať, podľa ktorej vlastnosti publikácie chceme vyhľadávať, treba zadať výraz, ktorý sa má hľadať a v prípade viacerých kritérií vzťah medzi nimi.

Názvy polí zobrazených vo formulári základného nastavenia sú vymeniteľné kliknutím na šípku smerujúcej nadol.
Lámanie, maskovanie

Podmienka na vyhľadávanie sa dá rozlomiť aj zprava, aj zľava (jeho značka je: *). Lámaním sa nahradzuje akýkoľvek počet znakov a je možné po zadaní minimálne 3 znakov (napr. muh* ).

Maskovanie (jeho značka je: ?) nahradzuje jeden znak.

Vyhľadávanie bežných výrazov: ak pred hľadané slovo napíšeme znak ~. (Napr. pri hľadaní roku od-do: ~19[1-2][0-9] - 1910-te 1920-te roky.)Napríklad:


Pri vyhľadávaní je malé a veľké písmeno rovnakej hodnoty, tak isto, ako dlžne (napr. pri vyhľadávaní Malmö a Malmő sa objaví rovnaký počet výsledkov vyhľadávania, ale Malmo už nie).

Medzi podmienkami sa dajú použiť bežné logické operácie ako A, ALEBO či NIE.

Počet znázornených výsledkov na stránke je nastaviteľné.
A Vyhľadávanie v katalógu sa dá spustiť kliknutím na tlačidlo (...), a kliknutím na sa dajú vymazať podmienky vyhľadávania z formulára.Predchádzajúce vyhľadávania

A „Predchádzajúce vyhľadávania” v tomto okienku sa objavujú v poradí predchádzajúce vyhľadávania, ktoré sa skončili s výsledkom. (Bez použitia ich program po 30 minútach zabudne.)Ak znovu chceme uskutočniť vyhľadávanie. Ak chceme znova uskutočniť určité vyhľadávanie, resp. ho chceme prípadne rozšíriť/zúžiť, kliknime na – vtedy ho program vráti do formulára vyhľadávania.Rýchle vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávanie sa oplatí využiť vtedy, keď nie je potrebné podrobné vyhľadávanie. Slová sa dajú aj lámať, aj maskovať, k názvu sa dá napísať viacero slov, vzájomný vzťah týchto slov program interpretuje ako „A&rdquo.Zobrazenie výsledkov vyhľadávania

Podrobnejší popis položiek zobrazených ako výsledky vyhľadávania sa dá pozrieť, ak klikneme na názov. V základnom nastavení, v krátkom formáte sa objaví bibliografický popis diela, ale dá sa vybrať aj podprobný formát alebo MARC formát.
Az „Údaje o fonde” v tabuľke je zobrazené, koľko exemplárov z daného diela sa nachádza v knižnici a aký je ich výpožičný štatút.

Pohyb medzi stranami:

 • - JEdna strana späť

 • - jedna strana vpred

 • - kliknutím na zoznamVyznačenie položiek/zrušenie vyznačenia pre export/pre množinové operácie

Časť výsledkov alebo všetky výsledky vyhľadávania sa dajú exportovať, resp. uložiť pre ďalšie množinové operácie.

Vyznačenie je možné:

 • - po jednom, kliknutím na štvorček pred názvomű

 • - vyznačenie jednej strany výsledkov vyhľadávania

 • - vyznačenie všetkých výsledkov vyhľadávania

 • - ukončenie vyznačenia výsledkov na jednej strane

 • - zrušenie vyznačenia všetkých výsledkov vyhľadávania

 • - uloženie vyznačených výsledkov vyhľadávania pre množinové operácieExport

Vyznačené položky sa môžu exportovať z dôvodu načítania do inej databázy (vo formáte MARC) alebo v textovom formáte, kliknutím na tlačidlo „Ukladanie vyznačených rekordov”.

Možnosti:

Podľa formátu:

 • Čitateľný

 • MARC

V čitateľnom formáte je možné:

 • Formát rekordu: Jednoduchý/Detailný (zodpovedá zobrazenému stavu)

 • Formát súboru: tlačový formát (PDF) / RTF / Textový

 • Kódovanie znakov: ISO- 8859-2 / ISO-8859-1 / UTF-8 / CP852

 • Uloženie: Zaslať mailom / uložiť do súboru

Do MARC formátu:

 • Formát rekordu: HUNMARC / MARC21

 • Formát súboru: s možnosťou tlače (PDF) / RTF / Textový

 • Kódovanie znakov: ANSEL / ISO- 8859-2 / ISO-8859-1 / UTF-8 / CP852

 • Uloženie: zaslať mailom / uložiť do súboruMnožiny

Množinu môžeme vytvoriť len vtedy, ak sme vyznačili položky v zozname výsledkov vyhľadávania. Množiny môžeme pomenovať, tieto navzájom kombinovať, vyznačiť položky aj z množín.

Možnosti:

 • Nová množina (zadaním názvu sa dá vytvoriť nová množina, kým nie je zadaná iná, výsledky vyhľadávania sa uložia do poslednej vyznačenej)

 • premenovanie množiny (zmena existujúceho mena)

 • Zmena aktuálnej množiny (pohyb medzi množinami)

 • Množinové operácie (operácie medzi dvomi množinami – spojenie, prierez, rozdiel - v dôsledku týchto sa dá vytvoriť tretia)

 • Vymazanie množiny (po jednom sa dajú vymazať vytvorené množiny – ak ukončíme vyhľadávanie, je vhodné vymazať)Funcie s heslom

Čitateľ si môže pozrieť svoje údaje, výpožičky, môže rezervovať a knihovníkovi môže poslať odkaz. Pre prístup k týmto funkciám sa musí prihlásiť s identifikátorom (čiarovým kódom čitateľského preukazu) v pravej hornej časti stránky „Vstup čitateľa”.

Ak sa čitateľ prihlási, pri vyhľadávaní a prehliadaní má možnosť si zarezervovať dielo podľa názvu/exemplára. (Pri kliknutí na tlačidlo „Rezervácia” sa objavia tieto exempláre. Čitateľ sa môže rozhodnúť, či si zarezervuje daný exemplár diela, alebo je mu to jedno a chce dostať prvý vrátený exemplár.Vstup do online katalógu, na čitateľskú plochu

Do vlastného OPACu sa dá vstúpiť čiarovým kódom uvedeným na čitateľskom preukaze a heslom, ktorý čitateľ dostane pri zápise do knižnice. Po vstupe môžeme pozrieť svoje údaje, ktoré môžeme kedykoľvek zmeniť. (Napr.: zmena hesla, pridanie telefónneho čísla atď.)
Osobné údaje

Môžeme skontrolovať správnosť osobných údajov, platnosť zápisu. Tu máme možnosť zmeniť aj heslo.
Okienko zmeny hesla:
Zmena údajov:
(Zmenu adresy - z bezpečnostných dôvodov - treba nahlásiť osobne.)
Výpožičky

Prihlásený čitateľ si môže pozrieť vypožičané exempláre a dlhy. Ak to umožňuje knižničný poriadok, kliknutím na odkaz „Predlženie” môže predlžiť výpožičnú dobu daného exemplára.Predlženie výpožičnej doby dokumentov

Knihy sa môžu vypožičať na 24 pracovných dní. Dokumenty sa dajú predlžiť cez OPAC spolu dvakrát. (Dokumenty môžu byť spolu s predlženiami vypožičané spolu po dobu 72 dní.) To znamená, že v 72. deň už systém nepovoľuje predlžiť vypožičané diela, ale v 24. a v 48. dni áno. V prípade úspešného alebo neúspešného predlženia systém pošle informačný odkaz.
V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na našich kolegov.

V rámci menu na ľavej strane, kliknutím na bod výpožičky si môžem pozrieť zoznam dokumentov, ktoré sú u mňa:
V tabuľke je uvedený titul, registračné číslo, dátum vypožičania a dátum termínu vrátenia. Kliknutím na tlačidlo predlženie môžem predlžiť výpožičnú dobu.Rezervácie

Tu sa dá pozrieť zoznam aktuálnych rezervácií. Dá sa tu skontrolovať názov/exemplár rezervovaného diela, dátum rezervácie a dátum ukončenia výpožičnej doby a to, na ktorom mieste je čitateľ v poradí čakateľov (čiže koľko je pred ním ešte rezervácií na dané dielo).

Vstupom do vlastného OPAC-u môžem aj vyhľadávať a prehliadať v databáze.
Diela, ktoré som našiel, si môžem aj zarezervovať. Rezervovať sa dajú len tie dokumenty, ktoré sú práve vypožičané, ktoré sa momentálne nenachádzajú na policiach knižnice!

Príklad na rezerváciu na vlastnom OPAC-u:
Hľadám dielo Aristophana Mier v preklade Jánosa Aranya.
Rezervacia sa uskutoční kliknutím na tlačidlo rezervácia pod tabuľkou.

Rezervovať sa dá podľa nasledovných:

 • Názov diela

  Vtedy je účelné používať tento spôsob, ak nezáleží na tom, ktoré vydanie daného diela (bibliografický rekord) sa má zarezervovať (napr. ktorýkoľvek exemplár diela Jágerské hviezdy). Program sleduje všetky exempláre spojených rekordov, ak je ktorýkoľvek exemplár vrátený, upozorní na rezerváciu.

 • Titul

  Používame ho vtedy, ak je akceptovateľný ktorýkoľvek exemplár daného rekordu (bibliografického popisu). Program sleduje každý exemplár rekordu, a ak je vrátený ktorýkoľvek exemplár, upozorní na rezerváciu.

 • Exemplár

  Používa sa vtedy, ak sa rezervácia vzťahuje na konkrétny exemplár titulu (rekordu).Odkazy

Čitateľ môže poslať odkaz pre knihovníka a tu si môže pozrieť aj odpoveď knihovníka. Môžu sa otvoriť viaceré témy, všetky príspevky na danú tému sú viditeľné naraz. Typickým prípadom použitia tejto funkcie sú požiadania o informácie o knižnici, žiadanky o nové diela.
Môžeme požiadať o taký dokument, ktorý sa nenachádza v databáze knižnice, (v tomto prípade ich kolegovia môžu v rámci medziknižničného zapožičiavania vyžiadať z databázy inej knižnice, prípadne môžeme napísať svoj osobný názor alebo skúsenosti ohľadne používania databázy knižnice. Knihovníci našej knižnice vám budú za to vďační.

Monguz 2.3.2 (c) Monguz Kft., HunTéka 1.9 plugin (c) MTA SZTAKI & Monguz Kft.